S p o n z o r i :

3ORGANIZAČNÝ VÝBOR


Organizačný tím Míľniky 2016:

Petra Janská, Matúš Michalovič, Tamara Čipková, Klaudia Bederková, Peter Slávik, Andrej Beleš, Denisa Hamranová

   

Čestní členovia organizačného tímu:

Eduard Burda, Lýdia Tobiášová, Ľubomír Čunderlík, Lenka Dufalová, Katarína Lenhartová, Vladislav Mičátek, Ondrej Laciak, Juraj Hamuľák, Zuzana Kiselyová, Jana Šmelková

 

Copyright © Univerzita Komenského v Bratislave 2006, © Právnická fakulta UK 2009 © Vojtech Budaváry 2014