Univerzita Komenenského v Bratislave, Právnická fakulta


9. 8. 7.

Mížniky práva v stredoeurópskom priestore 2018
- Milestones of Law in the Area Of Central Europe 2018

Bratislavské právnické fórum 2018
- Bratislava legal forum 2018

Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2017

6. 5. 4.

Bratislavské právnické fórum 2016
- Bratislava legal forum 2016

Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2016

Bratislavské právnické fórum 2015 - Bratislava legal forum 2015

3. 2. 1.

Bratislavské právnické fórum 2013 - Bratislava Legal Forum

XIIth International Conference on Human Rights

Právo ako zjednotiteľ Európy - veda a prax 2010