Partneri:

Registrácia účastníkov:


Registrácia účastníkov medzinárodnej vedeckej konferencie sa spustí 1. mája 2013.
Registrácia účastníkov medzinárodnej vedeckej konferencie je už uzatvorená.

E-mail: Znova email:
Heslo: Znova heslo:
Účastník:
Oslovenie: Titul pred menom:
Meno: Priezvisko:
Titul za menom: Telefon:
Vysielajúca organizácia
Názov: Adresa:
Mesto: PSČ:
Štát:
Fakturačnéúdaje
Druh fakturácie:  Použiť údaje:
 
Meno / Názov: Adresa:
Mesto: PSČ:
Štát:
IČO:DIČ:
IČ DPH:
Príspevok 
Sekcia
Téma :
Téma :
Téma :
Téma :
Téma :
Téma :
Téma :
Téma :
Téma :
Téma :
Téma :
Téma :
  Súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených pri registrácii na medzinárodnú vedeckú konferenciu Bratislavské právnické fórum 2015 v rozsahu potrebnom na realizáciu konferencie v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
    

© Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 2009, vytvoril Vojtech Budaváry