Partneri:

Užitočné informácie


Ako sa dostať do Bratislavy

Bratislava leží v strede trojuholníka, ktorého cípy tvoria mestá Viedeň, Budapešť a Praha. S nimi je prepojená diaľnicami a ľahko a pohodlne prístupná zo všetkých smerov.

Príchod lietadlom:

V blízkosti mesta sa nachádzajú dve letiská: Medzinárodné letisko Viedeň - Schwechat (VIE) vzdialené cca 40 km a Bratislavské letisko M.R. Štefánika (BTS) vzdialené od centra Bratislavy cca 9 km. Medzi Bratislavou a letiskom Schwechat premáva autobus v hodinových intervaloch, cena jednosmerného lístka je cca 7,70 EUR.

Príchod autom:

  • z Brna / Prahy – diaľnica E65/D2, smer Bratislava, SK
  • z Košíc / Popradu-Tatier / Krakova / Žiliny – diaľnica E75/E58/D1, smer Bratislava
  • z Budapešti – diaľnica E75/E60/M1, smer Bratislava, SK
  • z Viedne / letiska Schwechat – diaľnica A4, potom A6/E58, smer Bratislava, SK.

Príchod vlakom a autobusom:

  • z Hlavnej železničnej stanice – 3 km/15 minút, nastúpte na autobus č. X13 a vystúpte na zastávke Šafárikovo námestie.
  • z autobusovej stanice Mlynské nivy – 2 km, nastúpte na autobus č. 50 a vystúpite na zastávke Šafárikovo nám.

 

Miesto konferencie

Konferencia sa uskutoční na akademickej pôde Univerzity Komenského v centre Bratislavy na Šafárikovom námestí č. 6 v priestoroch fakulty i univerzity.

Program plenárneho zasadnutia bude vo štvrtok dňa 10.10.2013 prebiehať v historickej Aule Univerzity Komenského na Šafárikovom námestí v Bratislave, ktorá ma kapacitu 600 miest na sedenie.
 
Rokovanie jednotlivých sekcií bude prebiehať vo štvrtok dňa 10.10.2013 po ukončení plenárneho zasadnutia a v piatok dňa 11.10.2013 v reprezentačných miestnostiach univerzity (Rektorská sieň, Zasadačka Vedeckej rady UK) a učebniach fakulty na Šafárikovom námestí v Bratislave.
 
V priebehu septembra bude na našej web stránke zverejnený kompletný program konferencie vrátane rozdelenia jednotlivých miestností.
 
Mapa
 

Jedlo a občerstvenie

Organizátor konferencie zabezpečuje vo štvrtok 10.10.2013 a v piatok 11.10.2013 obedné rauty pre všetkých účastníkov konferencie v priestoroch univerzity.

Občerstvenie bude aj počas rokovania sekcií vo forme coffe-breakov.
 
Všetci účastníci konferencie sú zároveň pozvaní na slávnostnú recepciu, ktorá sa uskutoční vo večerných hodinách vo štvrtok 10.10.2013 v priestoroch historickej budovy Národnej rady Slovenskej republiky na Župnom námestí v centre Bratislave.
 

Kultúrne podujatia

Výstava Devín v čase príchodu Konštantína a Metoda

Výstava Devín v čase príchodu Konštantína a Metoda je venovaná 1150. výročiu príchodu vierozvestcov na územie Veľkej Moravy. Autorkou výstavy je Mgr. Katarína Harmadyová, PhD. Výstava potrvá do októbra 2014. 

 

Užitočné webové stránky

SLOVENSKÁ REPUBLIKA - informačná stránka o Slovensku

MESTO BRATISLAVA - oficiálna stránka hlavného mesta Slovenskej republiky

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE - stránka najstaršej a najväčšej slovenkej univerzity

PRÁVNICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KOMENSKÉHO - oficiálna stránka Právnickej fakulty UK

EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE - oficiálna stránka Ekonomickej univerzity

NÁRODOHOSPODÁRSKA FAKULTA EKONOMICKEJ UNIVERZITY - oficiálna stránka Národohospodárskej fakulty EU

NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA - oficiálna stránka Národnej banky Slovenska 

Užitočné informácie

© Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 2013, vytvoril Vojtech Budaváry