P a r t n e r s

3CONTACT


Contact:

email:

milniky@flaw.uniba.sk

 

 

 

 

Copyright © Univerzita Komenského v Bratislave 2006, © Právnická fakulta UK 2009 © Vojtech Budaváry 2014