S p o n z o r i :

3DOPRAVA


Doprava do miesta konferencie

Účastníci konferencie si zabezpečujú dopravu do miesta konania konferencie individuálne. Je možné využiť autobusové spojenie z Bratislavy – Hlavnej autobusovej stanice.

 

 

 

Copyright © Univerzita Komenského v Bratislave 2006, © Právnická fakulta UK 2009 © Vojtech Budaváry 2014