S p o n z o r i :

3PROGRAM


Vážení účastníci, 

prostredníctvom linku nižšie si môže stiahnuť a oboznámiť sa s programom tohtoročnej konferencie:

Program konferencie „Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2016".

 

 

Copyright © Univerzita Komenského v Bratislave 2006, © Právnická fakulta UK 2009 © Vojtech Budaváry 2014