S p o n z o r i :

3ZAKLADNÉ INFORMÁCIE


Miesto konania:

Účelové zariadenie kancelárie Národnej rady SR Častá – Papiernička http://www.castapapiernicka.sk Nakoľko účelové zariadenie nie je zariadením hotelového typu, účastníkom konferencie nie je poskytnutá možnosť ubytovania sa v tomto zariadení ani pred začatím ani po skončení konferencie.
Ubytovanie počas konferencie je pre účastníkov konferencie v cene konferenčného poplatku.

Dátum konania konferencie:

10.3.2016 - 12.3.2016

Konferenčný poplatok: 85 EUR (platba možná iba prevodom na účet po registrácii v online systéme v súlade so zaslanou výzvou na zaplatenie)

Konferenčný poplatok pokrýva celodenné stravovanie účastníka a ubytovanie počas celej konferencie, účasť na spoločenskom programeelektronický zborník z konferencie. Konferenčný poplatok nezahŕňa dopravu. Tú si každý účastník zabezpečuje individuálne.

 

Copyright © Univerzita Komenského v Bratislave 2006, © Právnická fakulta UK 2009 © Vojtech Budaváry 2014