S p o n z o r i :ZBORNÍKY


Zborníky z predchádzajúcich ročníkov nájdete na TU:

http://lawconference.sk/zborniky/milniky/

 

 

Copyright © Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2017
vytvoril Vojtech Budaváry