Spoluorganizátori:


Spolupracujúce organizácie:
         

Partnerské fakulty:
   

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave si Vás dovoľuje srdečne pozvať na medzinárodnú vedeckú konferenciu k 90. výročiu právnej vedy a právnického vzdelávania na Slovensku „PRÁVO AKO ZJEDNOCOVATEĽ EURÓPY - VEDA A PRAX“, ktorú organizuje 21. - 23. októbra 2010 na akademickej pôde UK v Bratislave pod záštitou predsedu Európskeho parlamentu, prezidenta Slovenskej republiky a rektora Univerzity Komenského.


AKTUALITY:


Ubytovanie za zvýhodnené ceny

07/08/2010 11:02:17

 

v centre Bratislavy - len do 12.9.2010

 

Na web stránke (časť Informácie – Ubytovanie) boli doplnené možnosti zvýhodného ubytovania, ktoré ponúkame účastníkom konferencie v hoteloch v centre Bratislavy. Využiť túto ponuku, záväzne si objednať ponúkané ubytovanie, je možno najneskôr do 12.9.2010, a to výhradne prostredníctvom tejto web stránky.Transport letisko Schwechat (VIE)

03/09/2010 13:00:53

 

zabezpečený organizátorom - zadarmo

Dovoľujeme si Vás informovať, že organizátor zabezpečí v stanovených intervaloch zadarmo transport zahraničných účastníkov z letiska Schwechat (Viedeň) do centra Bratislavy.

O podrobnostiach budeme prihlásených účastníkov konferenie informovať po 12.9.2010.

 Základné informácie o konferencii - pozvánka

07/06/2010 09:57:57

 

Záujemcovia o aktívnu účasť na medzinárodnej konferencii(t. j. vystúpenie a publikovanie v slovensko-anglických zborníkoch), nájdu pozvanie v letáku so základnými informáciami: pozvanka_konferencia_BratislavaSpustenie prihlasovania účastníkov

30/04/2012 09:22:22

 

Odborníci z akademickej pôdy i praxe, ktorí sa chcú aktívne zúčastniť konferencie (vystúpiť s príspevkom, ktorý bude publikovaný), sa môžu registrovať prostredníctvom online systému na www.lawconference.sk/online.

 

 Spustenie informačného webu o konferencii

24/05/2010 08:38:24

 

Na tejto web stánke nájdete pravidelne aktualizované informácie o konferencii.

V priebehu mája bude spustený online registračný systém pre prihlasovanie účastníkov konferencie.

<< Novšie    1  2 

Spustenie informačného webu o konferencii

© Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 2009, vytvoril Vojtech Budaváry