Spoluorganizátori:


Spolupracujúce organizácie:
         

Partnerské fakulty:
   

Organizačný výbor


Odborný garant konferencie: Prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc. (dekan)


Celkovú koordináciu príprav a samotnú organizácie konferencie zabezpečuje hlavný organizačný výbor v zložení:

- PaedDr. JCDr. Róbert Brtko, CSc. (vedúci koordinátor konferencie),
- JUDr. Eduard Burda, PhD. (organizačný koordinátor konferencie),
- JUDr. Vladislav Mičátek (organizačný koordinátor konferencie),
- JUDr. Gabriela Kubíčková, CSc.,
- Prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD.,
- Prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc.,
- Doc. JUDr. Vlasta Kunová, CSc.,
- Doc. PhDr. Dušan Stanek, CSc.,
- Ing. Igor Václav,
- Mgr. Lenka Juhásova,
- Mgr. Katarína Lenhartová,
- JUDr. Veronika Užáková,
- JUDr. Branislav Fábry, PhD.,
- Mgr. Anton Martvoň, PhD.,
- Mgr. Juraj Hamuľák, PhD.,
- Daniela Čičkanová,
- JUDr. Ing. Eva Jonatová,
- Ing. Magdaléna Mydliarová.


Jednotlivé špecifické úlohy organizácie konferencie, rozdelené na úseky, zabezpečujú špecializované organizačné tímy:

- tím pre finančné zabezpečeni,
- tím pre zahraničné styky,
- tím pre propagáciu,
- tím pre logistické zabezpečenie,


Zabezpečenie odbornej stránky konferencie, vedeckého programu a priebehu konferencie v sekciách zabezpečuje vedecký výbor v zložení garantov jednotlivychých sekcií:

- Prof. JUDr. Jozef Beňa, CSc.,
- Prof. JUDr. Ľubor Cibulka, CSc.,
- Doc. JUDr. Ján Cuper, CSc.,
- Doc. JUDr. Ladislav Balko, PhD.,
- JUDr. Michal Ďuriš, PhD.,
- Doc. JUDr. Svetlana Ficová, CSc.,
- Doc. JUDr. Ľubomír Fogaš, CSc.,
- Doc. JUDr. Juraj Kolesár, CSc.,
- Doc. JUDr. Vlasta Kunová, CSc.,
- Prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.,
- Prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD.,
- Doc. JUDr. František Poredoš, CSc.,
- Doc. JUDr. Yvetta Turayová, CSc.,
- JUDr. Nadežda Vaculíková, PhD.,
- Prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc.

 

Organizačný výbor

© Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 2009, vytvoril Vojtech Budaváry