Spoluorganizátori:


Spolupracujúce organizácie:
         

Partnerské fakulty:
   

Partneri


 

 

 

Agentúra na podporu výskumu a vývoja je zriadená na účel podpory výskumu a vývoja - základného a aplikovaného výskumu a experimentálneho vývoja. Viac informácií nájdete na www.apvv.sk.

 

 

 

Projekt Česká ročenka si kladie za cieľ vytvoriť otvorené fórum pre prezentáciu a výmenu rôznorodých názorov a pohľadov autorov pôsobiacich v oblasti práva v strednej a východnej Európe spôsobom, ktorý bude ľahko dostupný čitateľom z celého sveta. Viac informácií nájdete na www.czechyearbook.org.

 

 

FEMAN je slovensko - európska kultúrna spoločnosť zaoberajúca sa mnohými aktivitami, medzi ktoré patrí napr. rozvoj regiónu Východného Slovenska v oblasti cestovného ruchu, vzdelávanie spoločnosti v sociálnej, kultúrnej, verejnej a občianskej oblasti či organizovanie charitatívnych podujatí. Viac informácií nájdete na www.feman.sk.

 

Goldmann Systems pôsobí na trhu od roku 1998. Našim cieľom je poskytovať spoľahlivé, robustné a flexibilné riešenia informačných systémov, ktoré pomôžu našim klientom a partnerom pri riadení obchodných procesov a splnia všetky očakávania v oblasti informačných technológií. Viac informácií nájdete na www.goldmann.sk.

 

 Hanns Seidel Foundation - "V službách demorkacie, mieru a rozvoja." Takto znie základná myšlienka nadácie Hannsa Seidela, ktorá sa nesie všetkými projektami i misiami nadácie.Viac informácií nájdete na www.hss.de.

 

JAVYS, a.s. je spoločnosť, ktorá sa svojimi aktivitami podieľa na energetickej bezpečnosti Slovenska s významným postavením v stredoeurópskom regióne. Zodpovedne a kompetentne zabezpečuje záverečnú časť jadrovej energetiky s ohľadom na maximálnu bezpečnosť, kvalitu a ochranu životného prostredia. Viac informácií nájdete na www.javys.sk.

 

 Juris Publishing je dôležitým zahraničným vydavateľstvom v oblasti medzinárodného a amerického práva.  Ich publikácie pochádzajú od mnohých uznávaných autorov. Nakladateľstvo sa zameriava najmä na medzinárodné obchodné právo a investície, protimonopolné právo či napr. medzinárodné právo verejné. Viac informácií nájdete na www.jurispub.com.

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group vznikla ako prvá súkromná univerzálna poisťovacia spoločnosť na Slovensku už v roku 1990. V prvých rokoch svojej činnosti si vybudovala pozíciu stabilnej a úspešnej poisťovne. Túto pozíciu si udržala napriek stále rastúcej konkurencii vďaka dôvere svojich klientov. KOOPERATIVA ako prvá poisťovňa na Slovensku založila vlastnú maklérsku spoločnosť Capitol, a. s. Viac informácií nájdete na www.koop.sk.

 

Mondi Group je spoločnosť zamestnávajúca viac ako 31 tisíc ľudí pôsobiacich v 31 krajinách celého sveta, medzi ktoré patria dve hlavné prevádzky vrátene nášho závodu v Ružomberku, kľúčového podniku v stredoeurópskom podnikaní. Viac informácií nájdete na www.mondigroup.com.

 

SATUR TRAVEL, a.s. je nepochybne jednou z najväčších cestovných kancelárií na slovenskom trhu cestovného ruchu. Spoločnosť je známa nie len svojou veľkosťou, ale najmä kvalitnými službami, ktoré ponúka v oblasti pobytov a ďalších služieb v Slovenskej republike i v zahraničí. Viac informácií nájdete na www.satur.sk.

 

Schönherr patrí medzi najvýznamnejšie advokátske kancelárie v strednej Európe. Poskytuje právne poradenstvo i zastupovanie v množstve odvetví práva. Sustredí sa tu množstvo kvalitných právnikov pôsobiacich v mladom, skúsenom a dynamicky sa rovíjajúcom kolektíve. Ako jedna z mála spoločností pôsobiacich v advokácii dokázala svoje pôsobenie sústrediť do 12 štátov, medzi ktoré patrí i Slovenská republika. Viac informácií nájdete na www.schoenherr.eu.SLOVNAFT, a.s. so sídlom v Bratislave, je rafinérsko-petrochemická spoločnosť s ročným spracovaním 5, 5 - 6 miliónov ton ropy. Spoločnosť okrem výroby, skladovania, distribúcie a veľkoobchodného predaja výrobkov z ropy disponuje najväčšou maloobchodnou sieťou v rámci Slovenskej republiky, zameranou na predaj motorových palív a mazív a na poskytovanie širokej škály služieb motoristom. Viac informácií nájdete na www.slovnaft.sk.

 

TRANSPETROL je relatívne mladá ropovodná spoločnosť, ktorej historické korene sú však späté už s budovaním tranzitného ropovodu Družba. Preprava a skladovanie ropy predstavuje strategicky dôležitú súčasť aj pre slovenskú ekonomiku, osobitne pre oblasť energetického sektora. Na Slovensku túto činnosť realizuje ako jediná a.s. TRANSPETROL prostredníctvom svojej ropovodnej siete. Viac informácií nájdete na www.traspetrol.sk.

 

Vinárske závody Topoľčianky patria k popredným producentom vín v Nitrianskej vinohradníckej oblasti s dlhodobými skúsenosťami a tradíciou. Spoločnosť bola založená v roku 1993, nadväzuje na úspešnú tradíciu a svoje výrobky predáva pod známou ochrannou známkou „Château Topoľčianky“.  Viac informácií nájdete na www.vinotop.sk.

 

Partneri

© Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 2009, vytvoril Vojtech Budaváry