Spoluorganizátori:


Spolupracujúce organizácie:
         

Partnerské fakulty:
   

Spolupracujúce organizácie


K podieľaniu sa na konferencii sú prizvané aj ďalšie spolupracujúce organizácie, tak aby sa dosiahlo, že konfe­rencia bude prístupná pre širšiu odbornú verejnosť, a to aj z praxe, či už zo Slovenska alebo zahraničia:

- Notárska komora SR,

- Slovenské národné stredisko pre ľudské práva,

- Informačná kancelária Rady Európy v Bratislave,

- Generálna prokuratúra SR,

- Slovenská komora exekútorov,

- Združenie sudcov Slovenska,

- Úrad priemyselného vlastníctva SR,

- Slovenská obchodná a priemyselná komora,

- Slovenská komora mediátorov,

- Protimonopolný úrad SR,

- Česká advokátní komora,

- Nejvyšší státní zastupitelství v Brně,

- Notářská komora České republiky,

- Exekútorská komora České republiky,

- Sudcovská unie České republiky.


S cieľom posilnenia medzinárodného charakteru konferencie, spolupráce so zahraničím a účasti významných zahraničných odborníkov, je konferencia organizovaná v spolupráci s veľvyslanectvami sídliacimi na Slovensku:

- Veľvyslanectvo Francúzskej republike,

- Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva,

- Veľvyslanectvo Talianskej republiky,

- Veľvyslanectvo Portugalskej republiky.

 

Spolupracujúce organizácie

© Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 2009, vytvoril Vojtech Budaváry