Spoluorganizátori:


Spolupracujúce organizácie:
         

Partnerské fakulty:
   

Kontakt


ELSA Bratislava
Šafárikovo nám 6
811 02 Bratislava

www.ba.elsa.sk

Viceprezidentka pre Akademické aktivity: Dáša Derevjaniková
dasa.derevjanikova@elsa.sk

Viceprezidentka pre Semináre a konferencie: Jana Šmelková
jana.smelkova@elsa.sk

Viceprezident STEP: Peter Stredanský
peter.stredansky@elsa.sk

Prezident: Ján Sombati
jan.sombati@elsa.sk

Generálny tajomník: Marek Stacho
marek.stacho@elsa.sk

Pokladník: Ján Kimák
jan.kimak@elsa.sk

Informácie o konferencii: Daniela Čičkánová
daniela.cickanova@elsa.sk
+421 902 248 489

 

Kontakt

© Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 2009, vytvoril Vojtech Budaváry