Spoluorganizátori:


Spolupracujúce organizácie:
         

Partnerské fakulty:
   

Partneri ELSA Bratislava


APPRAISAL SERVICES

Appraisal services je znaleckou organizáciou, ktorá pôsobí v Slovenskej republike, Českej republike, na Ukrajine a na Cypre. Táto mladá dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť je zameraná na vypracovanie znaleckých posudkov a iných znaleckých úkonov v odbore Ekonómia a manažment a odbore Oceňovanie a hodnotenie podnikov pre potreby fyzických i právnických osôb, štátnych i samosprávnych orgánov. Pri vypracovaní znaleckých úkonov dodržiava metodický a koncepčný prístup k posúdeniu všetkých podkladov a prihliada aj na všetky špecifiká posudzovaného majetku.

Viac informácií nájdete na www.appraisals.sk.

 

ČECHOVÁ & PARTNERS

Advokátska kancelária Čechová & Partners je jednou z popredných a najväčších advokátskych kancelárií na Slovensku s rozsiahlymi medzinárodnými skúsenosťami. Ako jedna z prvých advokátskych kancelárií, ktoré boli na Slovensku založené po začiatku transformácie na trhovú ekonomiku, už od svojho založenia v roku 1990 poskytuje služby domácim a zahraničným klientom. Čechová & Partners je nezávislou slovenskou advokátskou kanceláriou a vo väčšine prieskumov slovenského trhu právnych služieb sa pravidelne umiestňuje na popredných priečkach. Advokátska kancelária Čechová & Partners čerpá z odborných znalostí, ktoré v oblasti práva Európskej únie získala jej bruselská pobočka, prvá z takýchto pobočiek založených slovenskou právnickou firmou, a tiež zo skúseností rozsiahlej siete zahraničných advokátskych kancelárií, s ktorými spolupracuje.

Viac informácií nájdete na www.cechova.sk.

 

 

Partneri ELSA Bratislava

© Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 2009, vytvoril Vojtech Budaváry