Spoluorganizátori:


Spolupracujúce organizácie:
         

Partnerské fakulty:
   

Voľný čas


22. 10. – 24. 10. 2010
Bratislava Jazz Days
Príplatok 
www.bjd.sk
Keď skupinka jazzových    entuziastov v   roku 1975 amatérsky zorganizovala prvý ročník Bratislavských jazzových dní, určite nikto  z nich nepredpokladal, že sa z festivalu stane podujatie európskej úrovne, na ktorom každoročne účinkujú svetové jazzové hviezdy. Atmosféru tohto výnimočného podujatia si môžete vychutnať aj tento rok.

19. 10. – 24. 10. 2010
Galéria mesta Bratislava
Príplatok: 2 – 4 EUR
http://www.gmb.sk/
Poslaním Galérie mesta Bratislavy je zhromažďovať, odborne spracovávať, reštaurovať, ochraňovať a prostredníctvom expozícií výstav, publikácií a kultúrno-vzdelávacích aktivít sprístupňovať umelecké diela rôznorodým skupinám publika.

 

Zoo Bratislava
Príplatok: 3,30 EUR
www.zoobratislava.sk
Zoo Bratislava sa už 50 rokov stará o množstvo ohrozených druhov živočíchov,venuje sa vedecko - výskumnej činnosti, vzdelávaniu verejnosti s cieľom nenásilnou formou vytvárať a upevňovať v ľuďoch zodpovednosť voči prírode prostredníctvom besied o zvieratách, náučných panelov a menoviek zvierat, podujatí a programov ekologickej výučby pre školy či vytváraniu podmienok pre odpočinok a celodennú rekreáciu všetkých svojich návštevníkov.

22., 23. 10. 2010
19:00  opera Giuseppe Verdi: Dvaja Foscaniovci
Príplatok: 8 – 30 EUR
http://www.snd.sk/?opera&predstavenie=dvaja-foscariovci&termin=3265
Malebné i tajuplné Benátky so svojimi pohnutými dejinami provokovali oddávna umelcov –  výtvarníkov, literátov i hudobníkov. V opernom divadle im vďačia za svoju inšpiráciu viaceré výnimočné diela, medzi inými i Verdiho hudobná dráma Dvaja Foscariovci. Je to príbeh skutočnej historickej postavy dóžu Francesca Foscariho, ktorý napriek svojmu postaveniu a moci nedokázal ochrániť vlastného syna pred intrigami a politickou manipuláciou svojich protivníkov. Je to dráma manželskej vernosti a lásky, dráma rozpoltenej osobnosti vladára a milujúceho otca, dráma, v ktorej hybnou silou je nenávisť, túžba po moci a pomste.  

23. 10. 2010
19:00 balet: Made in: Canada 
Príplatok: 6 – 13 EUR
http://www.snd.sk/?balet&predstavenie=made-in-canada&termin=3568
Jeden z najpoprednejších choreografov severoamerického kontinentu James Kudelka má na svojom konte už vyše 50 choreografií, ktoré vytvoril pre Kanadsky národný balet, ktorého riaditeľom bol v rokoch 1996 – 2005, ako aj pre iné významné svetové baletné telesá, akými sú American Ballet Theatre, Joffrey Ballet, San Francisco Ballet či Australian Ballet.

 

23. 10. 2010
19:00 Umelecký program súboru Flamenco Andalucia
Príplatok: 10 – 12 EUR
Komorný program 23 ročného umeleckého súboru ANDALUCIA má hlavnú myšlienku priblížiť ľuďom viac náročnosť tanečného umenia "flamenco" a ukázať, prečo patrí  medzi najťažšie druhy tanečných umení na svete. Diváci budú mať možnosť dokonale preniknuť do tajov flamenca, hlavne rytmiky...Súčasťou sú zaujímavé rytmické čísla bez doprovodu hudby - potlesky - palmas, podupy - zapateado, hra na kastanety, tanec s palicami... Diváci zažijú typickú španielsku atmosféru pri temperamentom Tangu, Rumbe, či obľúbenom párovom tanci Sevillanas. 

 

 

Voľný čas

© Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 2009, vytvoril Vojtech Budaváry