Spoluorganizátori:


Spolupracujúce organizácie:
         

Partnerské fakulty:
   

Kontakt


E-mailový kontakt:

- ak máte otázky, potrebujete ďalšie informácie - info@lawconference.sk

- ak máte problémy s registráciou na konferenciu - registration@lawconference.sk

- ak máte otázky ohľadom ubytovania v hoteloch, ktoré ponúkame za zvýhodnené ceny - hotel@lawconference.sk

 

Adresa sekretariátu konferencie:

Právnická fakulta Univerzity Komenského
Referát vedecko-výskumnej činnosti
Šafárikovo nám.6
818 06 Bratislava
Slovakia

 

Telefonický kontakt:

- pre domácich účastníkov: 02 / 592 44 418

- pre zahraničných účastníkov: +421 2 592 44 143

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

© Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 2009, vytvoril Vojtech Budaváry