Spoluorganizátori:


Spolupracujúce organizácie:
         

Partnerské fakulty:
   

Strava a spoločenský program


Strava

Organizátor konferencie zabezpečuje vo štvrtok 21.10., v piatok 22.10. a aj v sobotu 23.10. obedné rauty pre všetkých účastníkov konferencie v priestoroch univerzity.

Občerstvenie bude aj počas rokovania sekcií vo forme coffe-breakov.

Všetci účastníci konferencie sú zároveň pozvaní na slávnostnú recepciu, ktorá sa uskutoční vo večerných hodinách vo štvrtok 21.10. v priestoroch historickej budovy Národnej rady Slovenskej republiky na Župnom námestí v centre Bratislave.


 

Spoločenský program

 

Štvrtok 21. 10. 2010

15:00 hod. prehliadka "Bratislava: Hradný vrch a Národná rada SR"
Počas prehliadky navštívite historické miesta Bratislavy a čaká Vás i prehliadka Hradného areálu, panoramatický výhľad na Bratislavu či návšteva budovy Národnej rady Slovenskej republiky.


19:30 hod. slávnostná recepcia
Slávnostná recepcia sa uskutoční v historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky na Župnom námestí v Bratislave. Dovoľujeme si pozvať všetkých účastníkov konferencie a ďalších hostí. 

Piatok 22. 10. 2010

16:00 hod. prehliadka "Bratislava: mesto dejín"
Centrum mesta Bratislavy ukrýva množstvo miest dýchajúcich históriou. Počas prehliadky Bratislava: Mesto dejín spolu navštívime napríklad Hlavné námestie, Hviezdoslavovo námestie, Slovenské národné divadlo – stará budova, Hodžovo námestie, Primaciálny palác, Františkánske námestie a exteriér Bratislavského hradu.

17:00 hod. prehliadka "Korunovačná Bratislava"
Počas prehliadky Korunovačnej Bratislavy spoznáte Dóm sv. Martina, Františkánsky kostol, historické Staré mesto, Michalskú bránu, Primaciálny palác, Radnicu, Acamediu Istropolitana a mnoho ďalších krásnych miest.

18:00 hod. prehliadka "Bratislava: spojenie histórie a súčasnosti"
Bratislava je mesto, v ktorom sa snúbi história i moderná architektúra. Počas prehliadky večernej Bratislavy sa môžete prejsť po nábreží Dunaja i miestach ako Eurovea, Šafárikovo námestie, Hviezdoslavovo námestie, Hlavné námestie, Primaciálny palác či Michalskú bránu.

19:00 hod. opera "Giuseppe Verdi: Dvaja Foscaniovci"
Príplatok: 8 – 35 EUR
Podrobnosti na www.snd.sk
Malebné i tajuplné Benátky so svojimi pohnutými dejinami provokovali oddávna umelcov – výtvarníkov, literátov i hudobníkov. V opernom divadle im vďačia za svoju inšpiráciu viaceré výnimočné diela, medzi inými i Verdiho hudobná dráma Dvaja Foscariovci. Je to príbeh skutočnej historickej postavy dóžu Francesca Foscariho, ktorý napriek svojmu postaveniu a moci nedokázal ochrániť vlastného syna pred intrigami a politickou manipuláciou svojich protivníkov. Je to dráma manželskej vernosti a lásky, dráma rozpoltenej osobnosti vladára a milujúceho otca, dráma, v ktorej hybnou silou je nenávisť, túžba po moci a pomste.

20:00 hod. večera v reštaurácii Slovak Pub
Srdečne všetkých prednášajúcich a hostí pozývame na večeru do známej slovenskej reštaurácie Slovak Pub, v ktorej ochutnáte nielen tradičné národné slovenské jedlá či nápoje, ale pocítite aj atmosféru kultúry slovenského národa v priestoroch jednej z najkrajších dobových reštaurácií v Bratislave.

 

Sobota 23. 10. 2010

10:00 hod. prehliadka "Bratislava za čias Márie Terézie"
 Bratislava prežívala za čias panovania Márie Terézie svoj zlatý vek. Počas tejto prehliadky navštívite Primaciálny palác, Pallfyho palác, Zichyho palác, Palác Leopolda de Pauliho, Dóm sv. Martina a vyberiete sa aj po stopách osobností akokými sú Mozart či Liszt.

10:00 hod. prehliadka "Bratislava - mesto vzdelanosti"
Táto okružná prehliadka minibusom Vám poskytne všeobecný obraz mesta. Prejdeme popri najvýznamnejších miestach, zastavíme sa na Bratislavskom hrade spojenou s výstavou ARS LITURGICA v Klenotnici Bratislavského hradu, Slavíne, Napoleonovom vŕšku odkiaľ sa naskytajú prekrásne výhľady na mesto. Pokračujeme pešou prehliadkou historického centra mesta, Michalskej brány, prvej univerzity Univerzity Istropolitany, korunovačnej katedrály Sv. Martina, Primaciálneho paláca, Starej radnice, Hlavného námestia, Reduty a Slovenského národného divadla, kde sa prehliadka končí.

14:30 hod. výlet loďou na Devín
Hrad prvýkrát spomínaný vo Fuldských análoch 864, jeho lokalita však bola osídlená od praveku. Viackrát prestavaný. V roku 1809 ho napoleonské vojská zničili vyhodením do vzduchu. Od 30-tych rokov 20. storočia sa tu realizuje archeologický výskum, v jednotlivých častiach hradu sú vyznačené pôdorysy objavených stavieb. Hrad je zakonzervovaný, nachádzajú sa tu výstavné priestory. Hrad je od roku 1961 vyhlásený za Národnú kultúrnu pamiatku.

19:00 hod. opera "Giuseppe Verdi: Dvaja Foscaniovci"
Príplatok: 8 - 30 EUR
Viac informácií na www.snd.sk
Malebné i tajuplné Benátky so svojimi pohnutými dejinami provokovali oddávna umelcov – výtvarníkov, literátov i hudobníkov. V opernom divadle im vďačia za svoju inšpiráciu viaceré výnimočné diela, medzi inými i Verdiho hudobná dráma Dvaja Foscariovci. Je to príbeh skutočnej historickej postavy dóžu Francesca Foscariho, ktorý napriek svojmu postaveniu a moci nedokázal ochrániť vlastného syna pred intrigami a politickou manipuláciou svojich protivníkov. Je to dráma manželskej vernosti a lásky, dráma rozpoltenej osobnosti vladára a milujúceho otca, dráma, v ktorej hybnou silou je nenávisť, túžba po moci a pomste.

19:00 hod. balet "Made in: Canada"
Príplatok: 6 – 13 EUR
Viac informácií na www.snd.sk
Jeden z najpoprednejších choreografov severoamerického kontinentu James Kudelka má na svojom konte už vyše 50 choreografií, ktoré vytvoril pre Kanadsky národný balet, ktorého riaditeľom bol v rokoch 1996 – 2005, ako aj pre iné významné svetové baletné telesá, akými sú American Ballet Theatre, Joffrey Ballet, San Francisco Ballet či Australian Ballet.

19:00 hod. umelecký program súboru Flamenco Andalucia
Príplatok: 10 - 12 EUR
Komorný program 23 ročného umeleckého súboru ANDALUCIA má hlavnú myšlienku priblížiť ľuďom viac náročnosť tanečného umenia "flamenco" a ukázať, prečo patrí medzi najťažšie druhy tanečných umení na svete. Diváci budú mať možnosť dokonale preniknuť do tajov flamenca, hlavne rytmiky...Súčasťou sú zaujímavé rytmické čísla bez doprovodu hudby - potlesky - palmas, podupy - zapateado, hra na kastanety, tanec s palicami... Diváci zažijú typickú španielsku atmosféru pri temperamentom Tangu, Rumbe, či obľúbenom párovom tanci Sevillanas.

Nedeľa 24. 10. 2010

9:00 hod. prehliadka "Malokarpatská vínna cesta"
Príplatok: 33 EUR
Kvalitné vína patria k pýche každej krajiny a naozaj skvelé vína sú lákadlom aj v blízkom okolí Bratislavy. Spoznať ich možno na výletoch po Malokarpatskej vínnej ceste, ktorá vedie cez bývalé slobodné kráľovské mestá Bratislavu, Svätý Jur, Pezinok, Modru, priľahlé podmalokarpatské obce a končí na hrade Červená kameň (účasťou prehliadky je aj kabinet zbraní, lekáreň, knižnica a hradné podzemie s najväčšími poschodovými pivnicami strednej Európe). Výlet ponúka nielen možnosť spoznávania krásnej okolitej prírody, typického „vínneho“ folklóru, ale ponúka aj návštevu kultúrno-historických pamiatok. Vínna cesta je vyhľadávaným a obľúbeným cieľom pre vychýrené gastronomické špeciality a kvalitné a aj v zahraničí oceňované vína.

 

 

 

 

 

 

10:00 hod. prehliadka "Viedeň Hofburg: Čarovný svet baroka"
Príplatok: 33 EUR
Objavte čarovný barokový svet v jednom z najskvostnejších zámkov Habsburskej monarchie, kde s obľubou oddychovala i Mária Terézia pred jej príchodom do Bratislavy. V sálach paláca, ktoré sú opäť zariadené pôvodným nábytkom si užite atmosféru cisárskych slávností a poprechádzajte sa i po terasových parkoch známych po celej Európe. Všetkými zmyslami si vychutnajte pôvodný vidiecky život na zámockom statku so stajňami, prítulnými domácimi zvieratkami, bylinkovými a zeleninovými záhradami a nazrite do dielní pôvodných remeselníkov.

 

Ďalšie možnosti

22. 10. – 24. 10. 2010
Bratislavské jazzové dni
Príplatok
www.bjd.sk
Keď skupinka jazzových entuziastov v roku 1975 amatérsky zorganizovala prvý ročník Bratislavských jazzových dní, určite nikto z nich nepredpokladal, že sa z festivalu stane podujatie európskej úrovne, na ktorom každoročne účinkujú svetové jazzové hviezdy. Atmosféru tohto výnimočného podujatia si môžete vychutnať aj tento rok.

20. 10. – 24. 10. 2010
Galéria mesta Bratislava
Príplatok: 2 - 4 EUR
www.gmb.sk
Poslaním Galérie mesta Bratislavy je zhromažďovať, odborne spracovávať, reštaurovať, ochraňovať a prostredníctvom expozícií výstav, publikácií a kultúrno-vzdelávacích aktivít sprístupňovať umelecké diela rôznorodým skupinám publika.

Zoo Bratislava
Príplatok: 3,30 EUR
www.zoobratislava.sk

Zoo Bratislava sa už 50 rokov stará o množstvo ohrozených druhov živočíchov, venuje sa vedecko - výskumnej činnosti, vzdelávaniu verejnosti s cieľom nenásilnou formou vytvárať a upevňovať v ľuďoch zodpovednosť voči prírode prostredníctvom besied o zvieratách, náučných panelov a menoviek zvierat, podujatí a programov ekologickej výučby pre školy či vytváraniu podmienok pre odpočinok a celodennú rekreáciu všetkých svojich návštevníkov.

 

Strava a spoločenský program

© Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 2009, vytvoril Vojtech Budaváry