Spoluorganizátori:


Spolupracujúce organizácie:
         

Partnerské fakulty:
   

Odovzdanie príspevku


Abstrakt

Do 12.9.2010 (nedeľa) je potrebné odovzdať informácie o Vašom príspevku (názov, abstrakt, kľúčové slová) v slovenčine/češtine a angličtine, a to výhradne prostredníctvom registračného online systému konferencie na stránke www.lawconference.sk/online.

Ak tak účastník neurobí do tohto termínu, jeho príspevok nebude publikovaný a organizátor si vyhradzuje právo odmietnuť jeho prihlášku (resp. účasť na konferencii), keďže príspevky sú následne technicky spracúvané.


 

Kompletný príspevok

Do 7.11.2010 (nedeľa) je potrebné odovzdať kompletný príspevok v slovenskej/českej a zároveň v anglickej verzii, a to výhradné prostredníctvom registračného online systému konferencie na stránke www.lawconference.sk/online - nahrať dva súbory (slovenská/česká a anglická mutácia) obsahujúce Váš príspevok do tohto systému.

Vzhľadom na medzinárodný aspekt konferencie a záujem, aby boli výstupy z konferencie prístupné zahraničnej odbornej verejnosti (zborníky budeme distribuovať aj do zahraničných knižníc a odborných inštitúcií), je podmienkou pre uverejnenie príspevku v zborníku, aby účastníci odovzdali svoj príspevok zároveň aj v anglickej verzii.

Príspevok je potrebné spracovať podľa našej šablóny a odovzdať prostredníctvom registračného systému vo formáte MS Word. Príspevky, ktoré nebudú písané podľa pokynov a šablóny nebudeme môcť zaradiť do zborníka z dôvodu následného technického spracovania.

SK_šablóna_na_príspevok.doc

ENG_sample_dokument.doc


 

Publikačné výstupy z konferencie

Organizátor vydá z konferencie nasledovné zborníkové publikácie:

1) zborník abstraktov v tlačenej forme (jeho súčasťou je CD zborník s plnými textami príspevkov) - účastníci ho dostanú zadarmo pri registrácii v deň otvorenia konferencie,

2) recenzovaný zborník príspevkov v elektronickej CD forme (t.j. plné tety v slovenskej a anglickej verzii) s prideleným ISBN číslom – účastníkom ho zašleme poštou na ich adresu,

3) samostatné recenzované zborníky príspevkov z jednotlivých sekcií v tlačenej forme (plné texty v slovenskej a anglickej mutácii), ktoré budú vydané v tlačenej forme - tento zborník si budú môcť záujemcovia zakúpiť za zvýhodnený poplatok;

4) ďalšie výstupy vo forme resumé záverov z rokovania sekcií, publikovanie na webe, či do budúcnosti vytvorenia samostatného interaktívneho odborného online periodika.

 

Odovzdanie príspevku

© Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 2009, vytvoril Vojtech Budaváry