Spoluorganizátori:


Spolupracujúce organizácie:
         

Partnerské fakulty:
   

23. október 2010


- paralelné rokovanie v jednotlivých odborných tematicky zameraných sekciách, v ktorých sa bude venovať pozornosť konkrétnym aktuálnym otázkam a problémom daného odvetvia vrámci stanovených tém, ktoré nadväzujú na hlavný obsahový zámer konferencie

 

- koncom septembra bude na tomto mieste zverejnený presný program rokovania jednotlivých sekcií - mená vystupujúcich, témy ich príspevkov a časový harmonogram

 

23. október 2010

© Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 2009, vytvoril Vojtech Budaváry