Spoluorganizátori:


Spolupracujúce organizácie:
         

Partnerské fakulty:
   

21. október 2010


Plenárne zasadnutie:

- od 9:00 do 17:00 hod. v historickej Aule Univerzity Komenského
- v slávnostnej atmosfére za účasti čestných hostí
- s odbornými príspevkami o aktuálnom smerovaní a výzvach pre právo vystúpia najmä najvyšší slovenskí ústavní činitelia, reprezentanti inštitúcií EÚ, významní zahraniční a domáci odborníci
- v priebehu septembra bude na tomto mieste zverejnený presný program plenárneho zasadnutia - mená vystupujúcich, témy ich príspevkov a časový harmonogram

Na plenárnom zasadnutí vystúpi napríklad:
- Doc. JUDr. Ivan Gašparovič, CSc. - prezident Slovenskej republiky,
- Prof. Dr. Vassilios Skouris, Dr.h.c. - predseda Európskeho súdneho dvora,
- Prof. Dr. Juan Fernando López a Aguilar - predseda Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci Európskeho parlamentu,
- Prof. Dr. José María Gil Robles - bývalý predseda Európskeho parlamentu,
- JUDr. Ivetta Macejková - predsedníčka Ústavného súdu SR,
- Dr. Roberto Barone - prezident Rady notárstiev EÚ,
- Dr. Erhard Busek - bývalý rakúsky minister školstva a vicekancelár.

Účasť potvrdili nasledujúci dekani právnických fakúlt:
- Prof. Dr. Thomas Pfeiffer - prorektor, Univerzita Heidelberg,
- Prof. Dr. Stefano Canestrari - dekan, Boloňskej univerzity,
- Prof. Dr. Alexander Golichenkov - dekan, Moskovská štátna univerzita Lomonosova,
- Prof. Dr. Miklós Király - dekan, Univerzita Eötvös Loránd v Budapešti,
- Prof. Dr. Gyula Berke - dekan, Univerzita Pécs,
- Prof. Dr. Krzysztof Rączka - dekan, Varšavská univerzita,
- Prof. Dr. Włodzimierz Gromski - dekan, Vroclavská univerzita,
- Prof. Dr. Gyula Szalay - dekan Gyor, Univerzita Istvána Széchenyiho v Győri.Hlavná sekcia právnické vzdelávanie a právna veda:

- od 13:00 do 18:00 hod. v Rektorskej sieni Univerzity Komenského (v prípade záujmu bude rokovanie pokračovať aj nasledujúci deň - 22.10.2010)
- témou sú Aktuálne problémy existencie, fungovania a rozvoja právnického vzdelávania a právnej vedy
- s ústrednými príspevkami vystúpia pozvaní hostia, možnosť vystúpiť s príspevkom majú aj ďalší účastníci prihlásení na základe vlastného záujmu
- rokovanie bude vedené interaktívnou formou, zámerom je vytvoriť priestor na diskusiu o smerovaní právnického vzdelávania a právnej vedy
- do publika srdečne pozývame pedagógov ako aj odborníkov z praxe, tak aby sa vytvorilo široké publikum a konštruktívna diskusia

 

21. október 2010

© Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 2009, vytvoril Vojtech Budaváry