Spoluorganizátori:


Spolupracujúce organizácie:
         

Partnerské fakulty:
   

Základný harmonogram


21. október 2010 (štvrtok) 10:00 - 17:00 hod.

PLENÁRNE ZASADNUTIE sa uskutoční v historickej Aule Univerzity Komenského od 9:00 hod. za účasti čestných hostí v slávnostnej atmosfére pripomínajúcej si výročia, pri príležitosti ktorých je konferencia organizovaná

- program rozdelený do 2 blokov predelených prestávkou (10:00-12:00; 13:00-17:00 hod.), 12:00 hod. obed formou rautu v priestoroch univerzity

- na plenárnom zasadnutí vystúpia s odbornými príspevkami o aktuálnom smerovaní a výzvach pre právo najmä najvyšší slovenskí ústavní činitelia, reprezentanti inštitúcií EÚ, významní zahraniční a domáci odborníci

- vo večerných hodinách slávnostná recepcia

úvodné rokovania HLAVNEJ SEKCIE PRÁVNICKÉ VZDELÁVANIE A PRÁVNA VEDA 

- od 13:00 hod. v Rektorskej sieni Univerzity Komenského

- v prípade záujmu bude rokovanie pokračovať nasledujúci deň

- témou sú Aktuálne problémy existencie, fungovania a rozvoja právnického vzdelávania a právnej vedy

- s ústrednými príspevkami vystúpia pozvaní hostia, možnosť vystúpiť s príspevkom majú aj ďalší účastníci prihlásení na základe vlastného záujmu22. október 2010 (piatok), 9:00 - 17:00 hod.,


23. október 2010 (sobota), 9:00 - 15:00 hod.

pokračovanie konferencie paralelným rokovaním v jednotlivých odborných tematicky zameraných SEKCIÁCH, v ktorých sa bude venovať pozornosť konkrétnym aktuálnym otázkam a problémom daného odvetvia vrámci stanovených tém, ktoré nadväzujú na hlavný obsahový zámer konferencie

- v každej sekcii vystúpi s hlavným príspevkom renomovaný zahraničný hosť

- rokovania sa zúčastnia prihlásení slovenskí a zahraniční účastníci z akademickej pôdy i z praxe, ktorí budú môcť vystúpiť s príspevkom a v rámci diskusie

- vyčlenený bude aj priestor pre diskusiu, komparáciu názorov a zhrnutie záverov z rokovania danej sekcie

- 12:00 hod. obed formou rautu v priestoroch univerzity

 

 

 

 

 

 

 

Základný harmonogram

© Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 2009, vytvoril Vojtech Budaváry