Spoluorganizátori:


Spolupracujúce organizácie:
         

Partnerské fakulty:
   

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave si Vás dovoľuje srdečne pozvať na medzinárodnú vedeckú konferenciu k 90. výročiu právnej vedy a právnického vzdelávania na Slovensku „PRÁVO AKO ZJEDNOCOVATEĽ EURÓPY - VEDA A PRAX“, ktorú organizuje 21. - 23. októbra 2010 na akademickej pôde UK v Bratislave pod záštitou predsedu Európskeho parlamentu, prezidenta Slovenskej republiky a rektora Univerzity Komenského.


AKTUALITY:


Predĺženie termínu odovzdania príspevku

17/11/2010 21:48:53

 

15.11.2010 – odovzdanie slovenskej/českej verzie príspevku,
6.12.2010 – odovzdanie identickej anglickej verzie príspevku.

Tieto termíny sú konečné, systém sa následne automaticky uzavrie a nebude možné vkladať ďalšie príspevky.

Prosím, v zmysle predošlých pokynov, zamerania a rozsahu konferencie, berte na vedomie, že:
- odovzdanie anglickej verzie príspevku všetkými účastníkmi je povinné (ak ste odovzdali len slovenskú/českú verziu bez anglickej verzie, tá nebude publikovaná),
- príspevok je potrebné odovzdať upravený podľa pokynov, ktoré sú uvedené  šablóne: SK_šablóna_na_príspevok.doc , ENG_sample_dokument.doc
- príspevok je možné odovzdať výhradne prostredníctvom online systému www.lawconference.sk/online (t.j. nahrať do Vášho osobného systému v časti Príspevok),
- príspevky (slovenská a aj anglická verzia) nebudú prechádzať jazykovou úpravou, preto zvýšte pozornosť pri ich koncipovaní a úprave.Fotogaléria

03/05/2012 22:59:06

 

momenty z konferencie

Dovoľujeme si Vám ponúknut náhľad do centra diania medzinárodnej konferencie s názvom "Právo ako zjednocivateľ Európy - veda a prax", ktorá sa uskutočnila v dňoch 21 až 23. októbra 2010 v Bratislave na pôde Právnickej fakulty Univerzity Komenského. Prejsť na GALÉRIU >>

 Program rokovania konferencie

19/10/2010 11:40:53

 

Zverejňujem program konferencie od 21. do 23. októbra 2010 - rokovania plenárneho zasadnutia a 12 tematických sekcií: Conference_programme.pdf

 Prihlasovanie verejnosti

30/04/2012 09:24:19

 

Vážení hostia,
v prípade, že máte záujem sa na konferencii zúčastniť sa na konferencii ako divák, poskytujeme Vám možnosť registrovať sa pomocou formulára, ktorý bol vytvorený pre pasívnych účastníkov, ktorí nebudú prezentovať svoje príspevky ani v rámci konferencie publikovať.

Ak sa na konferencii zúčastňujete výlučne ako divák, neplatíte žiadne vstupné poplatky. Akademický program nie je pre Vás spoplatnený. Viac informácií nájdete v sekcii "Diváci".Spoločenský program

30/04/2012 09:25:47

 

Vážení účastníci konferencie,

počas Vášho pobytu v Bratislave Vám ponúkame zadarmo nielen bohatý akademický program, ale aj rozmanitý spoločenský program zahŕňajúci množstvo zaujímavých prehliadok, na ktoré sa môžete prihlásiť v sekcii "Spoločenský program".

Dovoľujeme si zdôrazniť, že tento program je určený výhradne pre účastníkov, ktorí platili konferenčný poplatok.

Systém na prihlasovanie sa uzavrie 11. októbra 2010. Akékoľvek otázky ohľadom spoločenského programu, prosím, adresujte na e – mailovú adresu: socialprogram@lawconference.sk.Predĺženie termínu na príhlásenie na konferenciu a odovzdanie abstraktu

22/09/2010 10:40:18

 

Vzhľadom na začiatok akademického roka a záujem o účasť na konferencii, sa termín na 1) prihlásenie (registráciu) účastníkov, 2) odovzdanie abstraktov sa predlžuje až do 23.9.2010 3) objednanie ubytovania do 23.9. 2010

Po uplynutí uvedeného termínu sa online systém automaticky uzavre - prihlasenie na konferenciu a odovzdanie abstraktu nebude možné (zároveň Váš priíspevok nebude publikovaný v zborníku abstraktov, ktorý bude vydaný v deň konferencie).Spoločenský program pre účastníkov konferencie

04/09/2010 20:44:21

 

zadarmo zabezpečený organizátormi

Na web stránke (časť Program – Spoločenský program) bol doplnené spoločenský program (prehliadky, slávnostná recepcia, tri obedy, coffe-breaky, večera), ktorý ponúkame zadarmo účastníkom konferencie. Koncom septembra budú účastníci konferencie vyzvaní, aby sa prihlásili na konkrétne prehliadky. Viac informácii na tejto web stránke.

 1  2   Staršie >>

Spoločenský program pre účastníkov konferencie

© Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 2009, vytvoril Vojtech Budaváry