Partneri:

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave a Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave si Vás dovoľujú srdečne pozvať na medzinárodnú vedeckú konferenciu „BRATISLAVSKÉ PRÁVNICKÉ FÓRUM 2013“, ktorá sa uskutoční v dňoch 10. - 11. októbra 2013 pod záštitou premiéra Slovenskej republiky Roberta Fica. Konferencia sa v roku 2013 uskutočňuje pri príležitosti 110. výročia narodenia významnej osobnosti slovenského práva a ekonómie prof. JUDr. Imricha Karvaša.


AKTUALITY:


Prehliadky mesta Bratislava

06/09/2013 00:10:09

 

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že aktívni účastníci konferencie majú príležitosť bezplatne sa zúčastniť prehliadok historického mesta Bratislava a dozvedieť sa viac o našom hlavnom meste so skúsenými sprievodcami pani Hamerlíkovou a pánom Vyhnánkom. Prehliadky sa uskutočnia v piatok dňa 11. 10. 2013 v časoch:

Záujemcovia o prehliadku sa stretnú 10 minút pred začiatkom príslušnej prehliadky pred budovou fakulty.

  • 10:30 a 12:30 v slovenskom jazyku
  • 10:00 a 13:00 v anglickom jazyku.

V prípade, ak by ste mali záujem o súkromnú prehliadku v inom čase, ponúkame Vám možnosť individuálne sa dohodnúť priamo so sprievodcami pani Hamerlíkovou pre prehliadky v anglickom jazyku (zdenkahamerlikova(at)hotmail.com) a pánom Vyhnánkom pre prehliadky v slovenskom jazyku (j.vyhnanek(at)gmail.com). Individuálne dohodnuté prehliadky sú spoplatnené.Ubytovanie

29/08/2013 16:29:05

 

Všetkým záujemcom o ubytovanie za zvýhodnené ceny si dovoľujeme pripomenúť, že možnosť ubytovať sa v Hoteli Tatra v centre mesta a v boteli Marína na nábreží Dunaja za znížené ceny trvá len do dňa 31. augusta 2013. Po tomto termíne si budete môcť ubytovanie rezervovať len za ceny určené pre štandardných hostí. Ďakujeme za pochopenie.Diváci na konferencii

12/09/2013 15:13:52

 

Diváci, ktorí majú záujem zúčastniť sa odborných rokovaní na konferencii (t.j. bez obeda, prehliadky a recepcie), neuhrádzajú žiadny poplatok.

 

 Upozornenie

04/08/2013 16:59:51

 

Prihlásiť sa na konferenciu je možné najneskôr do dňa 31. 8. 2013 prostredníctvom on-line registračného systému dostupného na tejto webovej stránke http://www.lawconference.sk/bpf/online/.

Do 31. 8. 2013 musia všetci prihlásení účastníci nahlásiť tému a abstrakt svojho príspevku (cez on-line registračný systém). Kompletný príspevok (zostavený podľa šablóny, ktorú nájdete na tejto web stránke) je potrebné odovzdať až po uskutočnení konferencie - do 20. 10. 2013.

                                        Dané termíny sa nebudú predlžovať, registračný systém sa automaticky uzavrie!

 Informácia

02/08/2013 14:06:53

 

Konferenčný poplatok je 60 EUR, ak sa prihlásite do 12. 7. 2013 (vrátane) a 75 EUR, ak sa prihlásite po tomto termíne.

Posledný možný termín pre prihlásenie sa na konferenciu je 31. 8. 2013 (vrátane).

 

<< Novšie    1  2  3   Staršie >>

Informácia

© Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 2013, vytvoril Vojtech Budaváry