Partneri:

Základný harmonogram


10. október 2013 (štvrtok)

Plenárne zasadnutie a rokovanie sekcií

9:00 – 12:00 - plenárne zasadnutie venované 110. výročiu narodenia prof. JUDr. Imricha Karvaša - otvorenie konferencie, na ktorom zaznejú centrálne príspevky pozvaných hostí. Ústrednou témou plenárneho zasadnutia je „Úloha štátu a práva pri riešení súčasnej hospodárskej krízy“.

12:00 - 13:00 - obed formou rautu v priestoroch Univerzity Komenského

13:00 – 17:30 - paralelné rokovanie jednotlivých 11 sekcií

15:00 - coffee-break

19:15 - slávnostná recepcia

 
 

11. október 2013 (piatok)

Rokovanie sekcií

9:00 - 13:00 - pokračovanie paralelného rokovania jednotlivých sekcií

11:00 - coffee-break

13:00 - obed formou rautu v priestoroch Univerzity Komenského 

 


 

Základný harmonogram

© Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 2013, vytvoril Vojtech Budaváry