Partneri:

Zborník


Vážení účastníci,

touto cestou si Vám dovoľujeme sprístupniť elektronickú verziu zborníka z medzinárodnej vedeckej konferencie "Bratislavské právnické fórum 2013". V priebehu nasledujúceho mesiaca zašleme zborník všetkým účastníkom konferencie v CD forme. 

V prípade akýchkoľvek otázok nás, prosím, neváhajte kontaktovať prostredníctvom elektronickej pošty: info@lawconference.sk.

 

Sekcia finančného práva 

Sekcia občianskeho práva

Sekcia správneho práva

Sekcia ústavného práva

Sekcia obchodného práva

Sekcia trestného práva

Sekcia medzinárodného práva

Sekcia európskeho práva

Sekcia pracovného práva

Sekcia právnych dejín a rímskeho práva

Sekcia teórie práva

 

Zborník

© Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 2013, vytvoril Vojtech Budaváry