Partneri:

Kontakt


E - mailový kontakt:

V prípade, že máte záujem o ďalšie informácie o konferencii, prosíme, kontaktuje nás prostredníctvom e-mailovej adresy:

info(at)lawconference.sk


Organizačný tím:

JUDr. Mária Ďuračinská, CSc.: maria.duracinska(at)flaw.uniba.sk

JUDr. Vladislav Mičátek: vladislav.micatek(at)flaw.uniba.sk

Mgr. Daniela Čičkánová: info(at)lawconference.sk


Adresa sídla:

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

Právnická fakulta

Šafárikovo nám č. 6

P.O. BOX 313

810 00 Bratislava 1

 

Mapa

 

 

Kontakt

© Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 2013, vytvoril Vojtech Budaváry